Varför utföra en Överensstämmelse och rådgivning analys med TeamSecure?

Våra medarbetare är viktiga

Överensstämmelse och rådgivning

Organisationer på Sverige måste följa en allt strängare uppsättning bestämmelser och säkerhetskrav, samtidigt som de måste hantera den komplexa utmaningen med cyberhot. Vi på Team Secure ger våra kunder råd om relevanta integritetslagar och myndighetskrav, hur man utvecklar och implementerar system och kontroller som uppfyller kraven och som minskar interna och externa sårbarheter.

Säkerställande av dagens och morgondagens värld

Medan vissa bara oroar sig, säkrar vi dagens och morgondagens värld på Sverige och andra platser. Säkerhetsbrister stör ständigt företag och orsakar enorma kostnader. En del av vårt uppdrag som företag är att ständigt analysera de senaste sårbarheterna och hackningstrenderna och metoderna, för att bättre förstå var nästa hot kan komma ifrån.

Säkerställande av dagens och morgondagens värld
Vi började med en enkel observation

Vi började med en enkel observation

Allt fler företag investerar och är beroende av digitala tillgångar. Att hålla sig uppdaterad med all teknik blir alltmer komplicerat och tidskrävande. De flesta företag på Sverige har helt enkelt inte expertisen internt eller tid och kunskap att rekrytera de cybersäkerhetsresurser de behöver. Vårt uppdrag på Team Secure är enkelt. Upptäcka, anställa och behålla topptalanger inom cybersäkerhet. Detta gör att våra kunder kan fortsätta att fokusera på sina kort- och långsiktiga projektmål och inte oroa sig för säkerhetshot.

Behöver du hjälp med Överensstämmelse och rådgivning?

Säkerheten i din IT-infrastruktur bör vara din högsta prioritet. Ta kontakt med oss.